Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ιδιοπαθείς Διάμεσες Πνευμονίες, Υπό το φως των νέων οδηγιών», με την διοργάνωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αθήνα 2013

 •      Επιστημονική Ημερίδα με θέμα « Up to date  Χειρουργήσιμος και Τοπικά προχωρημένος Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα», με την διοργάνωση της Επιστημονικής Ερευνητικής Ομάδας ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»( 4 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης CME Credits), Αθήνα 2013


 •      Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Άσθμα με θέμα: «από τις σύγχρονες οδηγίες στην κλινική πράξη», υπό την διοργάνωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ομάδας Άσθματος, Αθήνα 2013 


 •      3ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος υπό την διοργάνωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2013


 •     12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών» με τη διοργάνωση της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ιωαννίνων(5 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης CME Credits), Αθήνα 2013.


 •      Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια με την διοργάνωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2013.


 •      21ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2012(το συνέδριο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 21 μόρια-credits αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρών [U.E.M.S.] στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης).


 •     2η επιστημονική ημερίδα της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας με θέμα «προκλήσεις στην πνευμονολογία, Αθήνα 2012.


 • Επιστημονική ημερίδα με θέμα: Up To Date Αντιμετώπιση Μη Μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, Αθήνα 2012.


 • 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2012


 • 2nd Lung Cancer Network<< From the Bench to the Bedside >>, Athens, Greece 2012.


 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Αθήνα 2012.


 • Συμμετοχή ως εκπαιδευόμενος στο Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή υπό την αιγίδα του European Resuscitation Council και της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Αθήνα 2011.


 • 1ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ακτινολογία Θώρακος υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2011.


 • 15th State of the Art, Interdisciplinary Review Course on Pulmonary diseases, Critical Care, Emergency Medicine & Nursing Care, Athens 2011.


 • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 2011.


 • Διήμερο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στη ΧΑΠ με τη διοργάνωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, Αθήνα 2011.


 • Τριήμερο εκπαιδευτικό φροντιστήριο με τίτλο: “Εκπαίδευση στην Πνευμονολογία- Συνδυάζοντας την τεκμηριωμένη θεωρία με την κλινική πράξη”, Bόλος 2010.


 • 11ο Εαρινό Συμπόσιο Πνευμονολογίας με θέμα: Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Αναπνευστικού, Αθήνα 2010.


 • 14th State of the Art, Interdisciplinary Review Course on Pulmonary diseases, Critical Care, Emergency Medicine & Nursing Care, Athens 2010.


 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας για την Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας και της Ομάδας Εργασίας “Κάπνισμα και Προαγωγή Υγείας”, Αθήνα 2010


 • 4ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με θέμα:<<Κατ’ οίκον Νοσηλεία>>, Αθήνα 2010.


 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 2009.


 • 17ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Η συμβολή του εργαστηρίου στην εκτίμηση του πνευμονολογικού ασθενούς, διάρκειας τριών μηνών-Αθήνα 26/1/2009 έως 16/3/2009.


 • 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Λευκάδα 2009.


 • 10ο Εαρινό Συμπόσιο Πνευμονολογίας με θέμα: Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Αναπνευστικού, Αθήνα 2009.


 • 13th State of the Art, Interdisciplinary Review Course on Pulmonary diseases, Critical Care, Emergency Medicine & Nursing Care, Athens 2009.


 • 16ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Παρενέργειες Φαρμάκων στον Πνεύμονα – Ιατρικά Λάθη κατά την Άσκηση της Πνευμονολογίας, διάρκειας τριών μηνών-Αθήνα 31/1/2008 έως 27/3/2008.


 • 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, Αθήνα 2008.


 • 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αλεξανδρούπολη 2008.


 • 12th State of the Art, Interdisciplinary Review Course on Pulmonary diseases, Critical Care, Emergency Medicine & Nursing Care, Athens 2008.


 • 2ο Συνέδριο Ογκολογίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, Αθήνα 2008.


 • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 2007.


 • 4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές: διαταραχές της ομοιοστασίας του ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου, Αθήνα 2007.


 • 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2007.


 • Κλινικές εφαρμογές της βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής(Evidence Based Medicine), Β’ Εκπαιδευτική Σειρά, 2006-2007.


 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Ενδοκρινολογία και τον Μεταβολισμό,Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & μεταβολισμού ΓΝΑ <<Ο Ευαγγελισμός>>,Αθήνα 2006.


 • 32ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2006. •  


  ' />

  ΒΙΟΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Επιστροφή στο ΒΙΟΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  2012-10-14 04:02:28
  Γνώσεις Η/Υ και πληροφορικής

  MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, με παρακολούθηση προγράμματος 40 ωρών στα πλαίσια του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), πιστοποιητικό Core Level, Αθήνα 2010.


  Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική με τη χρήση Η/Υ, με παρακολούθηση προγράμματος 40 ωρών με θεματολογία : Συγκέντρωση, Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων με τη χρήση Στατιστικών Πακέτων. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), πιστοποιητικό Expert Level, Αθήνα 2010.

  Designed and Developed by AXXIS Internet Solutions